ReadyPlanet.com


โปรดดูนโยบายและแถลงการณ์ของ ดร.โสภณ พรโชคชัย ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. หมายเลข 4


 โปรดอ่านนโยบายสร้างสรรค์ กทม. ดร.โสภณ พรโชคชัย ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. หมายเลข 4 ได้ที่ http://sopon4.housingyellow.com ลองอ่านดูหน่อยนะครับ เพื่อพัฒนากรุงเทพมหานครที่แท้

 

แถลงการณ์ 1: ปัญหาเกาะรัตนโกสินทร์

แถลงการณ์ 2: แนวทางการส่งเสริมจักรยานที่แท้จริง

แถลงการณ์ 3: การแก้ไขปัญหาจราจรใจกลางเมือง

แถลงการณ์ 4: การสร้างทางด่วนราชดำริ และการปรับปรุงการจราจรทางน้ำ

แถลงการณ์ 5: การสร้างรายได้ให้กรุงเทพมหานคร

แถลงการณ์ 6: ประเด็นนโยบาย กทม. ที่พึงทบทวน

แถลงการณ์ 7: แนวทางการช่วยเหลือผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ

แถลงการณ์ 8: โสภณ#4 ชูนโยบายเมืองชาญฉลาด

แถลงการณ์ 9: แนวทางการพัฒนาศูนย์บริการสาธารณสุขของ กทม.

แถลงการณ์ 10: การใช้สนามหลวงและสร้างสมานฉันท์ของคนในชาติ

แถลงการณ์ 11: สรุปนโยบายสำคัญในการพัฒนากรุงเทพมหานคร

แถลงการณ์ 12: การพัฒนาชุมชนแออัดและที่ดินใจกลางเมือง

แถลงการณ์ 13: ธรรมาภิบาลในการบริหารกรุงเทพมหานคร

แถลงการณ์ 14: ระบบรถไฟฟ้าเพื่อการพัฒนา กทม. พัฒนาชาติ

แถลงการณ์ 15: สร้างจิตสำนึกนักเรียนนักศึกษาให้รับใช้ประชาชน

แถลงการณ์ 16: แปลงเกาะรัตนโกสินทร์เป็นไนท์บาซาร์ที่สุดของโลก

แถลงการณ์ 17: การพัฒนาที่อยู่อาศัยของข้าราชการ กทม.

แถลงการณ์ 18: อาคาร กทม. 2 สูญมหาศาล แนะสร้างโมโนเรลเชื่อม

แถลงการณ์ 19: เจอวิชามาร โดนปิดเฟสบุค

แถลงการณ์ 20: นโยบายผู้ว่าฯ กทม. ต่อความหลากหลายทางเพศ

แถลงการณ์ 21: การสร้างความสมานฉันท์กับผู้ว่าฯ กทม.

แถลงการณ์ 22: ผู้ว่าฯ กทม. กับการอนุรักษ์ชุมชนดั้งเดิม

แถลงการณ์ 23: ผังเมืองกับการดับเพลิงในอาคารสูง

แถลงการณ์ 24: ประชันวิสัยทัศน์ผู้ว่าฯ กทม. เรื่องชุมชนเมือง

แถลงการณ์ 25: แก้หนี้นอกระบบให้ถูกทาง

แถลงการณ์ 26: “รื้อแต่ไม่ไล่แฟลตดินแดง

แถลงการณ์ 27: เว็บ ดร.โสภณ #4 ถูกปิดถาวร

แถลงการณ์ 28: ลองดูวิสัยทัศน์พัฒนาเมืองของผม

แถลงการณ์ 29: เยี่ยมเสื้อเหลือง-แดงเพื่อความสมานฉันท์

แถลงการณ์ 30: การผังเมืองที่ต้องแก้ไข

แถลงการณ์ 31: นโยบายการเวนคืนที่เป็นธรรมของผม

แถลงการณ์ 32: นโยบายจักรยานที่ทำได้จริง

 

 ผู้ตั้งกระทู้ sopon :: วันที่ลงประกาศ 2013-02-18 13:59:21


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2011 All Rights Reserved.